announce

công bố, loan báo

Từ tương cận (Nearby words):
notify: thông báo
inform: báo, khai báo
warning: cảnh báo

Từ tương lân:
advertise: quảng cáo

This entry was posted in Phổ thông, Đời sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply