Author Archives: Mẹ Cong

About Mẹ Cong

Người xây dựng trang web www.vuicungcon.com cung cấp tư liệu thực hành cho cha mẹ có con tự kỷ ở Việt Nam

autism

Autism: Tự kỷ, hội chứng tự kỷ,  (không dịch là bệnh tự kỷ) Occupational Therapy: Liệu pháp tâm vận động Speech Therapy: Trị liệu ngôn ngữ Visual learner: Người dễ tiếp thu qua trực quan Audio learner: Người dễ tiếp … Continue reading

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật | Leave a comment