Recent Comments

bit

Một bít (viết tắt của binary digit – chữ số nhị phân) là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu trong máy tính. Một bít có một giá trị nhị phân , hoặc là 0 hoặc là 1

Leave a Reply