bit

Một bít (viết tắt của binary digit – chữ số nhị phân) là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu trong máy tính. Một bít có một giá trị nhị phân , hoặc là 0 hoặc là 1

This entry was posted in Acronym, Phổ thông. Bookmark the permalink.

Leave a Reply