Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Acronym

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

GDI

Graphical Device Interface …

Giao diện Thiết bị Đồ họa …

GPL

GPL – Acronym for GNU General Public License. The GPL is the free software license created by Richard Stallman of the Free Software Foundation. Ubuntu and other Linux distributions are licensed under the GPL.

GPS

Global Positioning System

Hệ thống định vị toàn cầu

GUI

Graphic User Interface

Giao diện đồ họa cho người sử dụng, Giao diện Người dùng Đồ họa