Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Acronym

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

SaaS

Software as a Service Phần mềm như một dịch vụ

Từ tương lân: Platform as a Service: hệ nền như một dịch vụ

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

Giao thức Truyền Thư Đơn giản

SPKI

Simple Public Key Infrastructure

cấu trúc hạ tầng (cho) chìa công khai đơn giản