Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật, Phổ thông

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

psychological

psychological (tt) thuộc về tâm lý

psychologist (dt): chuyên viên/bác sĩ tâm lý psychological expert: chuyên gia tâm lý

psychoanalysis: phân tâm học psychophysiologist (dt): nhà tâm sinh lý

child psychiatry:khoa tâm thần trẻ em psychiatrist: chuyên viên/bác sĩ tâm thần

mental-health disorder: rối loạn sức khỏe tâm thần the mental health professions : [...]