Category Archives: Khuyết tật

Xem tất cả các thuật ngữ thuộc thể loại Khuyết tật

autism

Autism: Tự kỷ, hội chứng tự kỷ,  (không dịch là bệnh tự kỷ) Occupational Therapy: Liệu pháp tâm vận động Speech Therapy: Trị liệu ngôn ngữ Visual learner: Người dễ tiếp thu qua trực quan Audio learner: Người dễ tiếp … Continue reading

Posted in Hội chứng tự kỷ, Khuyết tật | Leave a comment