Recent Comments

Các từ đang được hiển thị thuộc về (các) hạng mục: Lập trình, Phổ thông, Đời sống

Xin vui lòng nhấp chuột vào một trong các ô chữ cái dưới đây để xem các từ tương ứng với chữ cái mà bạn đã chọn:
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

MBR

Master Boot Record

Mục ghi khởi động cái

menu

Tuyển  đơn

Một danh sách theo đó bạn có thể lựa (select) hoặc chọn (choose) các lệnh hoặc tùy chọn.

Từ tương cận:

Từ tương lân: Thực đơn: Danh sách để chọn (choosing list) các món ăn. Dược đơn: Danh sách các món thuốc đã được chọn (chosen ).

Biện giải: select: lựa; choose: [...]

meta

siếu: after, behind

Ví dụ: metadata: siếu dữ liệu metafile: siếu tệp metalanguage: siếu ngôn ngữ metalink: siếu kết metatext: siếu văn bản

Từ tương cận: hyper: thái: denotes something as ‘extreme’ or ‘beyond normal’ super: siêu: in excess, above, superior

metapackage

siếu gói

Từ tương lân:

metafile: siếu tệp metalanguage: siếu ngôn ngữ metadata: siếu dữ liệu

Từ tương lân:

superconduct: siêu dẫn

moderator

người tiết hợp

Từ tường cận:

administrator: người quản trị coordinator: người điều phối manager: người quản lý navigator: người điều hướng operator: người vận hành

module

Túc kiện

Từ tương lân

part: linh kiện subpart: phụ kiện accessories: phụ tùng

Moodle

Moodle là một Hệ thống Quản lý Khóa học (CMS), cũng được biết đến như là một Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) hoặc một Môi trường Học tập Ảo (VLE). Đây là một ứng dụng web miễn phí mà các nhà giáo dục có thể sử dụng để tạo ra các trang [...]

multi

đa

Ví dụ: multi-chanel:  đa kênh multi-color: đa sắc. VD> 8 Mode Multi-Color Light Up Pen. multi-directional HDTV antenna: an-ten HDTV đa hướng multi-function: đa nhiệm multi-national company: công ty đa quốc gia multi-part: đa phần multi-platform: đa hệ nền multi-polar: multi-polarity: đa cực multi-power:  đa năng multi-purpose: đa mục đích multi-talent: đa tài [...]