Category Archives: Ứng dụng

Xem tất cả các thuật ngữ thuộc thể loại ứng dụng

port

cảng Từ tương cận: import: nhập cảng export: xuất càng dock: bến gate: cổng Từ tương lân: door: cửa chính, cửa cái frame: khung windows: cửa sổ Từ tương viễn: airport: phi cảng; airfield: phi trường carport: cảng xe, xa … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị, Đời sống | Tagged , | Leave a comment

file

tệp, tệp tin Từ tương cận: file system: hệ thống tệp, hệ thống tệp tin filesystem: tệp hệ, tệp hệ thống Từ tương lân: profile: tư tệp

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Joomla

http://www.joomla.org/ http://docs.joomla.org/Glossary

Posted in Ứng dụng | Tagged | Leave a comment

OpenOffice

http://www.openoffice.org/

Posted in Ứng dụng | Tagged | Leave a comment

WordPress

http://wordpress.org

Posted in Ứng dụng | Tagged | Leave a comment

tag

thẹ Ví dụ: Từ tương cận: name tag: thẹ tên price tag: thẹ giá Từ tương lân: card  – credit card: thẻ tín dụng, network card: thẻ mạng board – printed circuit board: bo mạch in, motherboard: bo cái, newtwork … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị | Tagged , , , , | Leave a comment

Drupal

Drupal http://drupal.org 1. Tải xuống bản dịch Tiếng Việt cho phiên bản 6.x: http://drupal.org/project/translations?page=4 2. Chuyên trang dịch thuật Tiếng Việt cho Drupal. http://vietcoop.net

Posted in Ứng dụng | Leave a comment

click

Nhấp

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng | Leave a comment

ABK

Automatic BacKup (file extension) Dự phòng Tự động (phần nối dài của tệp) Phần nối dài (extension) “.ABK” được dùng để xác định (identify) đây là một tệp dự phòng (backup file) được tự động tạo ra trong khi sử … Continue reading

Posted in Acronym, Ứng dụng | Tagged , | Leave a comment

password

mật ký Một loạt các ký tự bí mật cho phép người  dùng truy cập vào một tệp tin, máy tính, hoặc chương trình. Từ tương cận: passphrase: mật ngữ passmark: mật tích passcode: mật mã Biện giải: mật: secret; … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Mạng mây, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị, Đời sống | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment