Phản hồi

Quý vị có thể giúp chúng tôi bằng cách:

  1. Báo cáo bất kỳ vấn đề trục trặc kỹ thuật, các sai sót về thông tin trên trang web này.
  2. Đóng góp mọi đề nghị, ý kến xây dựng

ngỏ hầu cải tiến trang web ngày càng được hoàn hảo hơn và phục vụ quý vị tốt hơn.

Mọi phản hồi xin vui lòng gởi thư về địa chỉ support@tieng-viet.org

Cảm ơn nhiều.

Đặng Hải Nguyên.