Tag Archives: Joomla

Joomla

http://www.joomla.org/ http://docs.joomla.org/Glossary

Posted in Ứng dụng | Tagged | Leave a comment

tag

thẹ Ví dụ: Từ tương cận: name tag: thẹ tên price tag: thẹ giá Từ tương lân: card  – credit card: thẻ tín dụng, network card: thẻ mạng board – printed circuit board: bo mạch in, motherboard: bo cái, newtwork … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị | Tagged , , , , | Leave a comment

post

(dt): bài đăng yết (đt): đăng yết

Posted in Hệ điều hành, Phổ thông, Đề nghị, Đời sống | Tagged , , | Leave a comment

password

mật ký Một loạt các ký tự bí mật cho phép người  dùng truy cập vào một tệp tin, máy tính, hoặc chương trình. Từ tương cận: passphrase: mật ngữ passmark: mật tích passcode: mật mã Biện giải: mật: secret; … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Mạng mây, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị, Đời sống | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment