Tag Archives: virtualbox

virtualization

Virtualization (or virtualisation) Ảo, Ảo hóa Virtualization Technologies: công nghệ ảo hoá virtual computer: máy điện toán ảo virtual computing: điện toán ảo virtual machine: máy ảo

Posted in Ảo hoá, Hệ điều hành, Mạng mây, Phổ thông | Tagged | Leave a comment

VM

Virtual Memory Bộ nhớ Ảo

Posted in Acronym | Tagged | Leave a comment

password

mật ký Một loạt các ký tự bí mật cho phép người  dùng truy cập vào một tệp tin, máy tính, hoặc chương trình. Từ tương cận: passphrase: mật ngữ passmark: mật tích passcode: mật mã Biện giải: mật: secret; … Continue reading

Posted in Hệ điều hành, Mạng mây, Phổ thông, Ứng dụng, Đề nghị, Đời sống | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment