Category Archives: Lập trình

Ngôn ngữ Lập trình – Programming languages

style

style: kiểu, kiểu dáng hair style: kiểu tóc: quăn, vuốt thẳng, để mái, tém, cắt ngang… type: loại hair type: loại tóc: cứng, mềm, rể tre…

Posted in Lập trình, Phổ thông, Đời sống | Leave a comment

inline

inline: nội tuyến inline applets: trình-nội-thi nội tuyến inline comment: góp ý nội tuyến inline code: mã nội tuyến inline configuration: cấu hình nội tuyến inline diagnosis: chẩn đoán nội tuyến inline dictionary: từ điển nội tuyến inline direction: hướng … Continue reading

Posted in Lập trình, Ứng dụng | Leave a comment