SaaS

Software as a Service
Phần mềm như một dịch vụ

Từ tương lân:
Platform as a Service: hệ nền như một dịch vụ

This entry was posted in Acronym, Mạng mây, Phổ thông and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply